Protokoll

Protokoll Årsstämma 28 Maj 2017, Håkansö byagård (0.3 Mb)

Protokoll Årsstämma 2 Maj 2016, Håkansö byagård (0.4 Mb)

Protokoll Årsstämma 5 Maj 2015, Håkansö byagård (2.1 Mb)

Protokoll Årsstämma 5 Maj 2014, Håkansö byagård (5.9 Mb)

Protokoll Årsstämma 7 Maj 2013, Håkansö byagård (0.5 Mb)

Protokoll Årsstämma 14 Maj 2012, Håkansö byagård (0.6 Mb)

Protokoll Årsstämma 24 Maj 2011, Håkansö byagård (0.7 Mb)

Protokoll Årsstämma 17 Maj 2010 (1Mb)

Protokoll Årsstämma 27 Maj 2009, Håkansö Byagård (1.78Mb)

Protokoll extrainsatt stämma 9 Mars 2009, Folkets Hus Norrfjärden (1.2Mb)

Protokoll Extra Årsstämma 15 September 2008, Håkansö Byagård (0.5Mb)

Protokoll Årsstämma 26 Maj 2008, Folkets Hus Norrfjärden (1.1Mb)

Protokoll Årsstämma 28 Maj 2007, Håkansö byagård (0.9 Mb)
Föreningshandlingar

Stadgar Sandöns samfällighetsförening 1990-04-23 / 1997-05-26 (2.6Mb)

Anläggningsbeslut Sandön GA:1 1997-07-02 (9.2Mb)

Överenskommelse gällande Sandön Ga:1 och Sandön 1:46 (NIF) (0.5Mb)

Registerutdrag samfällighetsföreningsregistret 2008-11-10 (1.2Mb)

Nyhetsbrev #2 - 23 December 2008

 

 
Övriga vägrelaterade dokument

Drift och underhåll av enskilda vägar (3.7Mb)

Drift och underhåll av enskilda vägar, reviderat beläggningsavsnitt (69Kb)

Villaägarnas riksförening informerar om Samfällighetsföreningar (0.3Mb)
 

Denna undersida uppdaterad 13 Maj 2011

Observera!: Mycket av information som borde ligga på denna undersida
finns enbart under 'nyheter' under respektive år. Detta skall åtgärdas.