Bra att veta som medlem i Sandöns samfällighetsförening

Sandövägen är 6.3 kilometer lång och sträcker sig ut till Borgaruddens camping. Vägen är uppdelad i två etapper:

Etapp 1: Stora Granholmen - 'Postlådorna'
Etapp 2: 'Postlådorna' - Mjoökorset


Skyldig att betala medlemsavgift och vägavgift är den som innehar en fastighet som är belägen bortom avfartsväg Stora Granholmen på väg 510


Vägavgiften debiteras utifrån andelar från gällande anläggningsbeslut. Om du har din fastighet i början av vägen så betalar du mindre än om du residerar i höjd med Borgarudden. Mjoöbor betalar full avgift för både etapp ett och två.


När du säljer din fastighet så anmodas du att i möjligaste mån informera köparen om vägföreningens existens samt föreningens kassör om ägarbyte så att en aktuell delägarförteckning kan upprätthållas


Det är varje fastighetsägares skyldighet att omgående meddela
ny adress och e-postadress till kassor@sandovagen.se

Samtliga fastighetsägare debiteras en medlemsavgift per fastighet. Medlemsavgiften består av alla föreningskostnader: tex kostnader för styrelsen, medlemsstämmor, datasystem, försäkringar, hemidan mm. Föreningskostnaderna delas med antal fastigheter, och så erhålls medlemsavgiften.


Vägen är avstängd för tung trafik (>3.5 ton) under förfallsperioden, räkna med ungefär 1 April tom 31 Maj.

 

Senast uppdaterad 3 April 2014