Tisdag den 30 December 2014 - Gott nytt år!


Gott nytt år samt en god fortsättning önskar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening

Magnus, Ulf, Christer, Danne & Siv

2014, Året som gick..

Under 2014

Under våren lagades ett antal potthål i slutet av Etapp-2. Vi grävde om diket på Etapp-1, just före lagunen där vi ifjol grävde om trumman.

Diket blev för lite för djupt och vattnet kunde inte rinna bort. Nu är det åtgärdat. 

Etapp-2

Den sista kilometern av Etapp-2 belades med ny asfalt. Detta var den sista delen av omläggningen av vägen som vi började med hösten 2008. Nu återstår bara en massa år med amorteringar och vanligt vägunderhåll.

Du kan själv spana in bilderna på www.sandovagen.se/nyheter 2014

Vi lånade upp 800.000 kr av banken för detta, och det ska amorteras på 10 år.

Ekonomi

Utfallet för 2014 ligger helt i linje med den plan som presenterades på årsstämman i maj, till och med något bättre. Se fliken Ekonomi till vänster på hemsidan.

Övrigt

De medlemmar som bytt mail och bostadsadress under 2014 ombeds att omgående meddela detta till:

kassor@sandovagen.se

Föreningen består av 257 medlemsfastigheter och ett av styrelsens största och svåraste jobb är att underhålla medlemsregistret. För detta behöver vi er aktiva medverkan. Så fort ni bytt mail eller postadress måste ni meddela detta till oss. Det finns numera inga ställen där vi automatiskt kan finna dessa uppgifter. Förut lämnade Lantmäteriet ut uppgifter på ägarbyten efter ca 6-8 månaders fördröjning, men numera lämnas inga uppgifter alls. Vi kollar idag fastighetsaffärer i PT men där står ju naturligtvis inget om ni tex byter mailadress.

Så snälla: Vi behöver er hjälp med detta!

Med hopp om ännu bättre väg kommande år, vill vi önska er:

”Ett Gott Nytt Vägår.”

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Siv, Christer, Ulf, Dan.

.
Tisdag den 30 December 2014 - Höstens vägarbeten


Under hösten så har den sista delen av 'Etapp 2' fått ny beläggning. Hela jobbet kostade cirka 800.000 kr. Nedan följer före och efterbilder samt lite film på sträckan ifråga.

 

Vi börjar med tre filmer, de tre första bilderna är klickbara och öppnar en film.

Körning av den aktuella sträckan österöver i samband med arbetenas utförande. (2m31s)

Asfaltering av en sträcka mitt på "SCA-skogen". I detta klipp så får alla som undrar en bra bild av vad de betalar för! (1m34s)

Efter att beläggningsarbetena slutförts så körde jag hela vägens sträckning med början längst ute.
Gott historiskt dokument över vägstatus 2014. (7m3s)


Nedan följer i vanlig ordning bildkavalkad.

Vägen slutar ute vid postlådorna vid avfarten Mjoön. Denna bildserie börjar därifrån.

De första hundratalet meter ser inte så dålig ut, men beläggningen är tunn och skör.

Snart så känner man igen sig, lagningar travade på varandra.

De mörka strimmorna är något klet asfaltläggarna lagt ut..

..för att få asfalten att fästa ordentligt.

Skarpa kurvan innan du når fram till Mjoökorset.

2-3 olika reparationer på varandra.

Och ett rejält hål. Under våren nödrepade vi denna sträcka.

Vy västerut bort mot telestationen/containeruppställningsplatsen.

Vy västerut, SCA-raksträckan.

Bild österöver tagen mitt på SCA-rakan.

Nu börjar vi komma in på beläggningsbilder. Vy västerut med Bergtjärnskurvan längst bort.

Entrepenören NCC använde SCA-planen för uppställning av utrustning och rastkoja.

Körbanan belades i två drag.

Här kan man se skillnad!

Slut på fikarasten!

Alla iväg för att fortsätta arbetet! Observera den slitna asfaltkanten!

Asfaltbilar körde i skytteltrafik.

Beläggning pågår mitt på SCA-skogen.

Det krävs en hel del maskiner för att hålla igång detta företag.

För att illustrera hur slut beläggningen är så tog jag några kort i anslutning till asfaltgänget.

Det är sådana här hål vi 'fuskrepat' under de senaste åren.

Man är nästan fotoartist!

Nu kör vi!

Här kan man se hur pass tjock beläggningen blir. (Klicka på bilden för större.)

Denna bild är tagen en tid senare, arbetet är inte riktigt klart.

Vy västerut från Mjoökorset.

Vy västerut mot telestationen, containeruppställningsplatsen.

Vy västerut, SCA-skogen.

Vy västerut, mitt på SCA-skogen.

Vy västerut, SCAs plan/virkesupplag långt borta till höger

Vy västerut i höjd med SCAs plan/virkesupplag.

Som jag nämnde ovan så var inte allt beläggningsarbete färdigt vid fototillfället.

Dessa sista bilder visar de vägskador/kantskador som uppstått de senaste åren.

På olika ställen längs vägen på grund av avkörningar eller svaga kanter.

NCC har i detta skede förstärkt kanterna och beläggning skedde sedermer men jag saknar bilder på detta.

(Bilder på detta kommer att läggas upp.)Uppdatering 10 Januari 2015 - Filmklipp före och efter vägarbetena upplagda.


/WebMagnus


.
Tisdag den 30 December 2014 - Ekonomisk prognos 2014


Ekonomisk prognos för 2014. Detta är preliminära uppgifter fram tills dess att årsstämman sagt sitt i Maj månad 2015.


För att göra det intressant så lägger vi även upp planerad utdebiteringsnivå för kommande år.

/Kassör Ulf Bresser
.
Söndag den 18 April 2014 - Årsstämman avklarad


Årsstämman avklarades den 5 Maj på Håkansö Byagård. Stämman fick ta beslut om en investering i den sista kilometern på etapp 2. Ladda hem och läs protokollet nedan!

Protokoll årsstämma Sandöns samfällighetsförening 2014 [6Mb]Valberedningens Per Öhlund. Några _väldigt_ sena avhopp försvårade hans arbete i år, men han löste situationen.Per, Christer och Ulf 10-15 minuter före startskottet.Det börjar dra ihop sig till årsstämma.Gamla bekanta ansikten till största del.Kökspersonalen!Det fina med att ta kort är att man slipper vara med själv.
De stora besluten avklarade, nu fika och sedan dags för val.Föregående och även kommande års styrelse samlad:
Magnus, Christer, Siv, Ulf, Danne

/Styrelsen


.
Torsdag den 3 April 2014 - Kallelse till årsstämma


Sandöns samfällighetsförening kallar till
årsstämma
Måndag den 5 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

1

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Christer, Siv, Danne

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
§ 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5. Kallelsen för föreningsstämman.
§ 6. Dagordningens godkännande.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Inkomna motioner.
§ 10. 12t viktbegränsning.
§ 11. Ersättning till styrelse och revisorer.
§ 12. Vägarbeten Etapp 2 2014: Presentation och genomgång av styrelsens förslag.
Beslut.
§ 13.
Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd.
§ 14. Val av styrelsefunktionärer.
§ 15. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2015. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 16. Övriga frågor - Diskussionsstund.
§ 17. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
§ 18. Stämmans avslutande.

Årssammanställning för 2013 [139Kb]

Verksamhetsberättelse för 2013 [21Kb]

Revisionsberättelse Sandöns Samfällighetsförening för 2013 [486Kb]

Ekonomisk plan (Inkomst och utgiftsstat) 2014 [138Kb]

Flerårsplan 2014-2024: Planerade utdebiteringar, underlag samt information om statligt stöd [917Kb]

Debiteringslängd Sandöns Samfällighetsförening 2014 [148Kb] - BORTTAGEN PGA GDRP

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2014 [7Kb]

Uppdateringar:
2014-04-22: Dagordning, årssammanställning, ekonomiska planer, debiteringslängd, fullmaktsformulär upplagt.
2014-04-24: Revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse upplagd.
2014-05-03: Punkt 12 & 13 har bytt plats.
2014-05-03: Punkt 15: Årtal justerat till 2015.
2018-07-11: Debiteringslängd borttagen pga GDRP.


/Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening via Webmaster och tillika Ordförande Magnus Häggblad


.
Torsdag den 3 April 2014 - Sandövägen avstängd under förfallsperioden

Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening har i dagarna valt att stänga av Sandövägen för trafik tyngre än 3,5 ton.

Denna vårvinter har bjudit på omväxlande väder och temperaturer, i många fall så möter det inga hinder att köra tyngre trafik efter vägen på tex. tidiga morgnar.

Kontakta Magnus, 070-6660379 så tar vi ett snabbt beslut inom styrelsen huruvida vi kan tillåta en transport. Vi återkommer oftast inom en halvtimme.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


.

 

Nedan finns nyhetsinlägg från: