Flerårsplan 2017 och framåt.

Sandöns samfällighetsförening ansvarar för 6,3 km väg. Reparationer och åtgärder efter en så pass lång sträcka måste planeras väl för att det ska fungera tidsmässigt och ekonomiskt.

Det är styrelsens önskan att på denna undersida presentera planerade vägåtgärder.

Om man har åsikter om informationen du finner på denna sida så finns det möjlighet att maila representanter från styrelsen på haggblad@gmail.com och kassor@sandovagen.se. Det bästa sättet är dock att närvara på årsstämman som slutligen tar beslut om de åtgärder som styrelsen föreslår.

Vi ser gärna ett samarbete med anslutande vägföreningar. Kontakta oss via ovan nämnda epostadresser.

Nämnas bör är också att flerårsplanen sträcker sig fram till 2020 för att om vi genomför alla nedan nämnda arbeten så kommer föreningen att ha banklån fram till dess.

Styrelsen Sandöns Samfällighetsförening / Magnus, Danne, Ann, Ulf, Siv

Föreningen har under de senaste åren gjort stora investeringar i Sandövägens diken, vägkropp och slitytor.

Bläddra under nyhetsinläggen, flera år bakåt här på sidan så får du en överblick av vad som skett.

Inga planer på större investeringar föreligger i dagsläget. Bara underhåll och amorteringar.

Norrfjärden 2017-05-19

Gamla flerårsplaner nedan

Denna sida uppdaterad 2017-05-19.