HISTORISKT DOKUMENT - Flerårsplan 2012-2020

Klicka på bilderna för en större version!

Etapp 1

Åtgärder under 2012

Sten som är på väg upp genom asfalten just före Granholmsviken ska tas upp. Kalkylerad kostnad 6.250SEK ink. moms.

Åtgärder under 2013

Djupfräsning samt ut med 10cm bärlager med början i mitten av backen i höjd med Granholmsviken och framåt till en sträcka om 100m. Kalkylerad kostnad inklusive alla arbeten 40.200SEK ink. moms

Hela etapp 1 belägges med Mjog 100kg/m2 (ingen illustration). Längd 2140m, Bredd 6,2m = 13.268 m2. Kalkylerad kostnad 1.293.630 SEK ink. moms.

Kantmålning skall utföras av hela etappen, 4280m. Kalkylerad kostnad 10.700SEK ink. moms

Total kostnad Etapp 1 - 1.351.000 SEK ink. moms

 

Etapp 2

Åtgärder under 2012

Stenar som är på väg upp genom asfalten i närheten av kurvan på SCA-skogen skall grävas upp. Kalkylerad kostnad 12.500SEK ink. moms

Justering av diken i samma området kommer att ske i mindre omfattning. Kalkylerad kostnad 6.250SEK ink. moms

Ny mötesplats skall anläggas i höjd med SCA-kurvan på höger sida. Underarbeten samt beläggning kalkylerat till 22.813SEK ink. moms

OBS! Se nedanstående bild som illustration.Toppning av vägytan med ABT 72kg/m2 kommer att ske från början av etapp 2 och framåt på en sträcka om 215m. Inga underarbeten av nöden. L=215m, B=5,1m, Totalt 1097 m2. Kalkylerad kostnad 100.056 SEK ink. moms

Djupfräsning och grusning av de första 100m väg bortom infart Bergtjärn, detta är ett mycket dåligt avsnitt. Beläggning med Mjog 100kg/m2 från infarten Bergtjärn fram till mitten av backen i slutet av raksträckan. Totalt en sträcka om 480m. Kalkylerad kostnad för hyvling, justering vältning samt beläggning av 480m väg med 5,4m bredd uppgår till totalt 637.455 SEK ink. moms

Återstående Sträcka fram till SCA-kurvan hyvlas sönder och grusas upp innan beläggning med Mjog 100kg/m2. En sträcka om 245m. Kalkylerad kostnad 272.551 SEK ink. moms

Åtgärder under 2014 & 2015

En sten ska grävas upp i närheten av backen på SCA-skogen. Förberedelse för åtgärder kommande år så att beläggning inte sätter sig. Kalkylerad kostnad 1250 SEK ink. moms

Åtgärder under 2016

Från backen mitt i SCA-skogen och 430m framåt så ska vägen toppas med ABT 72kg/m2. En sträcka på 430m. Vägbredd 5,2m gör 2236m2 till en kalkylerad kostnad om 204.035 SEK ink. moms

Efter SCA-kurvan så hyvlas vägen sönder och grusas upp innan beläggning med Mjog 100kg/m2. En sträcka om 135m. Kalkylerad kostnad för dessa 135m väg är 165.654 SEK ink. moms.

Slutet av vägen ner mot Mjoökorset skall toppas med ABT 72kg/m2 på en sträcka om 677m. Toppning av väg 677m, bredd om 5m ger 3385m2 till en kalkylerad kostnad av 308.881 SEK ink. moms

Beläggning av befintlig mötesplats närmare Sandö brygga. Kalkylerad kostnad 7125 SEK ink. moms

Inplanerat är också ytterligare en mötesplats på denna sista del av vägen, det behövs en till på höger sida. Vägen är på denna sträcka bara 5,0m bred. Kalkylerad kostnad för mötesplats 18.750 SEK ink. moms (Ingen illustration).

Total kostnad Etapp 2 - 1.757.000 SEK ink. moms

Kompletteringar och förändringar kan komma att ske.

Senaste ändring 2 Maj 2012
.

28 April 2012: Skrivfel på prissättning "245m väg vid SCA-kurvan" ändrat från 165.654 SEK till 272.551 SEK. Ändrar ej totalsumma etapp 2.

28 April 2012: Glömde addera kostnad för grusningen av de första 100m bortom Bergtjärn, en kostnad om 51.975SEK. Ändrar
summan från 585.480SEK till 637.455SEK. Ändrar ej totalsumman etapp 2.

28 April 2012: Skrivfel "Total kostnad Etapp 2 ändrad" från 1.775.000SEK till 1.757.000SEK

2 Maj 2012: Investeringar för etapp 2 planerade till 2013 har tidigarelagts till 2012 pga. akuta reparationsbehov som styrelsen inte anser kan vänta. Detta medför smärre förändringar i planeringen, men inga totalkostnadsförändringar.

Fotnot: Flerårsplanen vi utarbetat har ovanstående information och kostnader tydligt klarlagda i tabeller. Det är när jag försökt att illustrera och dela upp kostnaderna skrivfel har smugit sig in. /Magnus

 

Kartförklaring

Nedanstående karta är tagen direkt från förrättningshandlingarna för Sandön GA:1 från 1997. Förrättningstexten hänvisar till denna bifogade karta och anger vägens sträckning och i detta fall uppdelning i etapp 1 & 2. Kartbilderna ovan är urklipp ur denna karta. Den röda linjen är vägens sträckning och den gröna streckade är båtnadsområdet.

Klicka här för att se en stor version av kartan [3.5Mb]