Specialfallet Skogsägare på Mjoön

Som skogsägare på Mjoön så betalar du ingen årlig avgift till Sandöns samfällighetsförening. Ta kontakt med föreningen i samband med avverkning för överenskommelse och de praktiska detaljerna.

Detta kommer sig av att skogsägarna på Mjoön avgiftsbefriades när de höll ut mark för vägbyggnation på Mjoön och saknar enligt förrättningen andelar intill den dag byggnadslov utfärdats.

Många känner inte till detta, så medvetenhet medför att en rättvis utdebitering kan göras så att delägare i Sandöns samfällighetsförening inte lider ekonomisk skada.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening Magnus, Siv, Danne, Ulf, Eric

Gällande utförselpris per den 23 November 2010 är 31:50 per m3fub.

Underlag: Skogsstyrelsens normer anger ett pris på 5:-/ tonkilometer. Således 6,3km väg gånger 5:-/km = 31,50:-