Spelregler för föreningen

Styrelsen i Sandöns samfällighetsförening:

1.    - Driver förvaltningen utifrån senast gällande Lantmäteriförrättning och de stadgar som där anges,
        samt utifrån stämmobeslut, förutsatt att dessa ryms inom stadgarna.
 
2.    - Informerar sina medlemmar löpande om förvaltningen och viktiga händelser, via hemsidan
        www.sandovagen.se och med nyhetsbrev som skickas med e-post.  
 
3.   -  Tar in anbud för de arbeten som beslutas av stämma eller styrelse.
 
4.    - Nyttjar främst de leverantörer som skapar nytta för föreningen och håller vad de lovar.
 
5.   -  Är lyhörd för trafikanternas önskemål
 
6.   -  Gör enbart utbetalningar efter stämmo och/eller styrelsebeslut. 
 
7.    - Betalar aldrig någon två gånger för samma sak.

 

Så här arbetar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening

Så här arbetar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening