Information om Sandöns samfällighetsförening

 

Kontaktinformation

Magnus Häggblad (Ordförande)

Sandöns Samfällighetsförening
Jönsbyvägen 63
945 91 Norrfjärden

Organisationsnummer: 717902-0628

 

Styrelse 2017 - [Uppdaterad den 19 Maj 2017]

Ordförande
Magnus Häggblad
Jönsbyvägen 63
945 91 Norrfjärden
070-6660379
haggblad@gmail.com


Kassör
Sekreterare
Ulf Bresser

 
Ann BergmanLedamöter
Suppleanter
Dan Henricsson tillika vice ordförande
 
Anne Öhlund

Siv Larsson
Krister Berglund

 

Mats Christoffersson

 

Revisorer
Valberedning
Mats-Olov Jonsson
 
Per Öhlund
(Sammankallande)

Robert Bergström
Anita Larsson

Birgitta Berglund
(Revisorssuppleant)
Astrid Häggblad